Chirurgia ogólna

  • usuwanie znamion barwnikowych
  • tłuszczaki
  • kaszaki
  • nowotwory skóry