Chirurgia naczyniowa

Pełne badanie, diagnostyka w zakresie chirurgii dziecięcej (włącznie z ortopedią i urologią).