EcoPartus - położna
Anna Jastrzębska

Położna

W swoim zawodzie, który jest jednocześnie jej pasją, pracuje ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziale ginekologiczno-położniczym, sali porodowej, oddziale intensywnej terapii. Kocha pracę na Sali Porodowej, towarzyszyła wielu narodzinom. Z zapałem przygotowuje przyszłych rodziców do porodu.

„Bycie położną to dla mnie wielkie wyzwanie, które cały czas uczy mnie szacunku i pokory do misji, jaką jest uczestnictwo w narodzinach.”

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach.